Dječja kuća Borovje

Dječja kuća Borovje je program Hrabrog telefona koji se provodi u lokalnoj zajednici Borovje, a odnosi se na prevenciju neprihvatljivog ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih u lokalnoj zajednici kroz individualni i grupni rad.

Cilj programa je ponuditi djeci i mladima iz lokalne zajednice kreativne i poticajne sadržaje kroz rad s volonterima. Kroz radionice u malim grupama djeca imaju priliku za razvijanje komunikacijskih vještina i vještina nenasilnog rješavanje sukoba, rade na jačanju pozitivne slike o sebi, povećanju samopoštovanja i odgovornom ponašanju prema sebi i drugima. Posebnu pažnju usmjeravamo željama i potrebama djece te u svakoj novoj školskoj godini radionice prilagođavamo interesima djece polaznika. Također, provode se i individualne radionice pomoći pri učenju i logopedske vježbe.

Drugi važan cilj provođenja programa jest uočavanje eventualnih potreba i problema djece i obitelji iz lokalne zajednice, pružanje pomoći i podrške u skladu s potrebama te poticanje suradnje obitelji, centara za socijalnu skrb, osnovnih škola, dječjih vrtića i ostalih nevladinih organizacija koje se bave dobrobiti djece.

Godišnje je u program uključeno oko 150 djece u dobi od 4 do 18 godina.

Svoje dijete možete uključiti u:

  • preventivne radionice tijekom školske godine
  • kreativno-socijalizacijske radionice tijekom ljetnih praznika
  • pomoć pri učenju
  • logopedske vježbe

Sve godine imamo i dodatne radionice i projekte u koje je moguće uključiti djecu, poput radionica sigurnog interneta ili izražavanja kroz plesne pokrete.

SVE AKTIVNOSTI SU BESPLATNE!

Dječja kuća Borovje otvorena je svakim radnim danom od 9 do 20 sati!

Kontaktirajte nas na:

Bože i Nikole Bionde 7, 10000 Zagreb

Tel/fax: 01 6112 758

E- mail: djecjakuca@hrabritelefon.hr

Više o našim aktivnostima pogledajte u brošuri: