Pomoć pri učenju

Dječja kuća Borovje je program Hrabrog telefona koji se provodi u lokalnoj zajednici Borovje, a odnosi se na prevenciju neprihvatljivog ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih u lokalnoj zajednici kroz individualni i grupni rad. U sklopu Dječje kuće Borovje, s djecom kojima je potrebna pomoć u svladavanju nastavnog gradiva, svake školske godine provodimo pomoć pri učenju.

Radionice pomoći pri učenju održavaju se individualno, tijekom cijele školske godine. Cilj programa je osnažiti dijete za samostalno učenje, raditi na razvoju motivacije i koncentracije kroz različite kreativne tehnike te pružiti djetetu podršku u cijelom procesu učenja.

Susreti se odvijaju jednom tjedno, u trajanju od 60 minuta, u prostorima Dječje kuće Borovje.

Voditelji pomoći pri učenju

Pomoć pri učenju vode volonteri i volonterke, posebno educirani za individualni rad s djecom. Volonteri su budući mladi stručnjaci, studenti fakulteta društveno-humanističkog usmjerenja (psihologija, socijalni rad, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijski i učiteljski fakultet).

Prije početka volontiranja,  prolaze obaveznu edukaciju o dječjem razvoju te o individualnom radu s djecom.

Supervizijski tim stručnjaka vrši supervizije i dodatne edukacije voditelja koji rade s djecom kako bi razmijenili iskustva, razvijali postojeće aktivnosti, ukazali na eventualne poteškoće ili potrebe za individualnim radom s pojedinom djecom i obiteljima.

Voditelji aktivnosti u konstantnom radu s djecom surađuju i s roditeljima.

Dječja kuća Borovje otvorena je svakim radnim danom od 9 do 20 sati!

Kontaktirajte nas na:

Bože i Nikole Bionde 7, 10000 Zagreb

Tel/fax: 01 6112 758

E- mail: djecjakuca@hrabritelefon.hr

Ostale aktivnosti u Dječjoj kući Borovje u koje možete uključiti Vaše dijete možete pogledati ovdje, a više o našim aktivnostima u brošuri: