Preventivne radionice za predškolce i osnovnoškolce

Svake školske godine provodimo brojne radionice za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u sklopu naše Dječje kuće Borovje. Dječja kuća Borovje je program Hrabrog telefona koji se provodi u lokalnoj zajednici Borovje, a odnosi se na prevenciju neprihvatljivog ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih u lokalnoj zajednici kroz individualni i grupni rad.

Radionice se provode grupno, jednom tjedno u trajanju od 60 minuta, a svaku grupu čini maksimalno desetero djece. Program rada nastaje na osnovi očekivanja samih korisnika grupe (djece), a u skladu s određenim temama i strukturom napravljenom od strane voditelja.

Polaznici radionica su djeca predškolske (4-6 godina) i osnovnoškolske dobi (7-11 i 12-14 godina) koja se pri samom formiranju grupa svrstavaju u vršnjačke skupine. Na početku svake školske godine formiraju se nove grupe i nove vrste radionica sukladno željama korisnika. Svaki ciklus radionica traje jednu školsku godinu.

Obilježavamo i važne datume u godini kao što su Dan planeta zemlje, Međunarodni dan djeteta, Majčin dan… Svake godine organiziramo maskenbal, posjećujemo kazališta, zoološki vrt, a na kraju školske godine imamo Završno predstavljanje kada pokazujemo mamama, tatama, bakama, djedovima, prijateljima što smo radili cijelu školsku godinu!

Godišnje je u program uključeno oko 200 djece u dobi od 4 do 18 godina, a sve aktivnosti su besplatne!

Voditelji radionica

Radionice vode volonteri i volonterke, posebno educirani za grupni rad s djecom. Volonteri su budući mladi stručnjaci, studenti fakulteta društveno- humanističkog usmjerenja (psihologija, socijalni rad, pedagogija, edukacijsko- rehabilitacijski i učiteljski fakultet).

Prije početka volontiranja,  prolaze obaveznu edukaciju o dječjem razvoju te o grupnom radu s djecom.

Supervizijski tim stručnjaka vrši supervizije i dodatne edukacije voditelja koji rade s djecom kako bi razmijenili iskustva, razvijali postojeće aktivnosti, ukazali na eventualne poteškoće ili potrebe za individualnim radom s pojedinom djecom i obiteljima.

Voditelji radionica u konstantnom radu s djecom surađuju i s roditeljima.

Dječja kuća Borovje otvorena je svakim radnim danom od 9 do 20 sati!

Kontaktirajte nas na:

Bože i Nikole Bionde 7, 10000 Zagreb

Tel/fax: 01 6112 758

E- mail: djecjakuca@hrabritelefon.hr

Ostale aktivnosti u Dječjoj kući Borovje u koje možete uključiti Vaše dijete možete pogledati ovdje, a više o našim aktivnostima u brošuri: