Radionice za jačanje socijalne kompetentnosti djece

Kako djeca odrastaju, pred njih se stavljaju sve složeniji razvojni zadaci i zahtjevi koji uključuju   poznavanje pravila i vrijednosti zajednice u kojoj žive, ali i vještine za djelotvornu komunikaciju s njezinim članovima. Kada djeca poznaju i razumiju stavove i vrijednosti svoje okoline i ponašaju se u skladu s njima, kada mogu regulirati svoje osjećaje i asertivnom komunikacijom zauzeti se za sebe i zadovoljiti svoje potrebe, kaže se da su socijalno kompetentna. No, danas postoji velik broj djece koja nisu u mogućnosti primjereno odgovoriti na zahtjeve koje pred njih stavlja okolina. Stoga je potreban dodatan rad na razvoju i jačanju socijalnih vještina.  

Radionice za jačanje socijalne kompetentnosti djece namijenjene su djeci viših razreda osnovne škole (od 5. do 8. razreda), a usmjerene su na jačanje pojedinih sastavnica socijalne kompetentnosti kao što su prepoznavanje i izražavanje osjećaja, jačanje samopouzdanja, izražavanje vlastitog mišljenja, asertivnost, nenasilno rješavanje sukoba i tolerancija. Djeca će tijekom radionica imati priliku naučiti kako djelotvorno koristiti pojedine socijalne vještine u svakodnevnom životu, u odnosu s vršnjacima, ali i odraslima. Minimalan broj djece je 3, a maksimalan 8.

Radionice će se održavati svaka dva tjedna u jutarnjem i popodnevnom terminu. Ciklus sadržava 15 radionica, svaka u trajanju od 1 sata i 15 minuta. Radionice se odvijaju u prostoru Dječje kuće Borovje, Bože i Nikole Bionde 7, 10 000 Zagreb.

Broj mjesta je ograničen, a prijaviti se možete putem e-maila savjetovaliste@hrabritelefon.hr ili na broj telefona 01 6117 190.

Radionice su besplatne!