Nasilje u obitelji

Nasilje u obitelji može se dogoditi u svakoj obitelji i vrlo često se dogodi da nam se obrate roditelji koji doživljavaju nasilje, a da toga nisu svjesni. Ponekad niti ne znaju što sve uključuje obiteljsko nasilje ili, s druge pak strane, ne žele priznati da se ono događa. Stoga je važno da roditelji budu informirani o ovoj temi kako bi ga mogli prepoznati i naći adekvatne načine zaštite za sebe i dijete.

Što je nasilje u obitelji?

Kao što mu samo ime govori, nasilje u obitelji obuhvaća nasilje koje se događa između članova obitelji (roditelja, partnera, braće i sestara ili članova obitelji više generacija, npr. roditelja i bake/djeda). Svjedočenje nasilju u obitelji odnosi se na situacije u kojima je dijete svjedok čestog i dugotrajnog verbalnog ili fizičkog nasilja između roditelja ili drugih članova obitelji. Nasiljem u obitelji smatraju se svi prijeteći, prisiljavajući ili kontrolirajući postupci koje koristi jedan član obitelji prema drugome.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji jasno definira koja se ponašanja smatraju obiteljskim nasiljem:

  • tjelesno nasilje, kao i primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda,
  • tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe,
  • psihičko nasilje, tj. psihička prisila koja uzrokuje osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, uhođenje ili uznemiravanje preko sredstava za komuniciranje ili komuniciranja s trećim osobama, izolacija ili ograničavanje slobode kretanja, sprječavanje kontakta s članovima obitelji ili drugih osoba, okrivljavanje druge osobe za nasilno ponašanje, prisiljavanje prakticiranja vjere kojoj osoba ne pripada,
  • spolno nasilje, spolno uznemiravanje, inzistiranje na spolnom odnosu ili drugim seksualnim postupcima koje druga osoba ne želi
  • ekonomsko nasilje

Neke značajke vezane za obiteljsko nasilje

  • Za žene je veća vjerojatnost da će doživjeti nasilje od svojih partnera ili bivših partnera.
  • Kod muškaraca postoji veća vjerojatnost da će doživjeti nasilje koje je počinjeno od strane drugih osoba, ne od strane partnera/ice.
  • Osobe koje čine nasilje mogu biti šarmantne, prihvaćene i poštovane u svojoj okolini ili mogu sebe prikazivati kao žrtvu. Najčešće negiraju svoje postupke ili optužuju osobu prema kojoj čine nasilna ponašanja. Tako opravdavaju svoje ponašanje ili si daju za pravo da se nasilno ponašaju.
  • Nasilje u obitelji utječe na djecu! Iako ponekad ne vide i ne čuju što se događa, strah i narušeni odnos između pojedinih članova obitelji djeca osjete, odnosno neminovno je da će se reflektirati na njih.
  • Za djecu je obiteljsko nasilje trauma!

Kako nasilje utječe na ostale članove obitelji?

Nasilje u obitelji možda se događa između dva ili nekoliko članova obitelji, ali ono neizbježno utječe na sve članove te obitelji. Iako se zlostavljanje djece i nasilje u obitelji razdvajaju kao oblici nasilja, važno je istaknuti da se oni najčešće međusobno ne isključuju. Stoga treba dijete smatrati žrtvom, iako nije primarna žrtva, kada čuje ili svjedoči konstantnim svađama ili fizičkom nasilju između roditelja ili drugih članova obitelji. U tim situacijama smatra se da dijete doživljava psihičko ili emocionalno zlostavljanje zbog čega ima povećan rizik da i samo postane nasilno. Osim toga, i dijete i odrasla osoba mogu sebe smatrati odgovornima za nasilno ponašanje, osobito ako ih počinitelj nasilnog ponašanja u to uvjerava. S obzirom da se nalaze u situaciji koja zahtjeva pomoć drugih osoba, a zbog vlastite odgovornosti koju osjećaju iako ne postoji, mogu se pojaviti zdravstvene i/ili psihičke poteškoće ili anksiozni poremećaj koji uvelike remete svakodnevni život osoba koje doživljavaju nasilje i tako ih sprječavaju da rade ono što bi željeli.

Kako obiteljsko nasilje utječe na članove obitelji?

Nasilje u obitelji s protekom vremena postaje sve gore. S obzirom na to, roditelj koji doživljava nasilje može imati poteškoća u donošenju odluke da napusti takvu zajednicu. Razlozi koje najčešće navode jesu prevelik strah od reakcije počinitelja nasilja, nedostatak financijskih sredstava da napuste zajednicu, briga o djeci i kako će odlazak utjecati na njih ili se nadaju da će nasilje prestati i da će se osoba koja čini nasilje promijeniti. O kojem god se razlogu radilo, važno nam je da osoba koja doživljava nasilje upamti da ona nije kriva za takvo ponašanje!

Od osobite je važnosti da osoba osigura podršku za sebe koju može dobiti u svojem okruženju. Osobito ako ste zabrinuti za svoju sigurnost ili sigurnost drugih članova obitelji. Ponekad Vam samo razgovor o tome kako se osjećate može pomoći nositi se s tom situacijom. Također, naglasili bismo odgovornost drugih članova obitelji ili drugih osoba koje znaju da se u nekoj obitelji događa nasilje da o tom saznanju ili sumnji na nasilje obavijesti nadležni centar za socijalnu skrb ili policijsku upravu.

Ako Vam je potrebna podrška i savjet jer ne znate kome se obratiti za pomoć i kako to učiniti ili jednostavno imate drugih pitanja i briga vezanih uz zaustavljanje nasilja i zaštitu djece, javite nam se na besplatnu i anonimnu liniju Hrabrog telefona za mame i tate na broj 0800 0800 ili nam pišite na e-mail.