Odnosi s braćom i sestrama

Kategorija: Obitelj

Mama, braco mi je uzeo igračku!“, „Ona je prva počela!“ rečenice su koje roditelji često čuju ako imaju više djece. Upravo zato što su braća i sestre, ovakve rečenice su normalne i uobičajene jer su sukobi sastavni dio odrastanja. Ponekad se djeca svađaju i optužuju iz dosade, a ponekad jer u tome  uživaju. No, postoje i oni ozbiljniji razlozi zbog koji se braća i sestre svađaju. Na primjer, kada se bore za roditeljsku pažnju, nemaju znanja kako dijeliti svoje stvari s drugima ili kada pokušavaju dokazati pravednost. Sukob braće i sestara ne mora biti nužno loš jer kroz njega djeca uče pregovarati kako bi dobila ono što žele, uče dijeliti svoje stvari s drugom djecom, uče kako rješavati probleme te kako se nositi s neugodnim osjećajima koje sukob nosi sa sobom.

Uloga roditelja u sukobu između braće/sestara?

Kada roditelji primijete svađu između svoje djece, važno je da ih puste da sami riješe manje prepirke i da se ne miješaju. Djeca u tim situacijama najčešće pokušavaju roditelja uvući u sukob, odnosno dodijeliti mu ulogu suca u toj svađi. Roditelji tada trebaju djecu podsjetiti na dogovorena obiteljska pravila vezana uz sukobe između članova obitelji, kako bi djeca sama pronašla rješenje. Međutim, ako roditelji primijete da djeca ne mogu sama riješiti određenu situaciju, da postoji mogućnost fizičke ozljede, da se djeca verbalno vrijeđaju ili da roditelji sami više ne mogu izdržati tu situaciju, važno je da interveniraju i zaustave sukob. To mogu učiniti na način da ih fizički razdvoje, podsjete na zajedničke dogovore ili suoče s posljedicama.

Roditeljima je lakše provesti posljedicu ako je ona ranije definirana i djeca znaju što će uslijediti ako sama neće moći riješiti neki sukob na primjeren način. Posljedice mogu biti npr. uskraćivanje određene igračke ako se svađaju zbog nje ili uskraćivanje TV-a ako se svađaju oko toga što će gledati. Ako se roditelji miješaju i interveniraju u gotovo svaku situaciju sukoba, djeca se neće naučiti zauzeti za sebe, niti će naučiti što je potrebno da se sukob riješi na način povoljan za sve uključene strane. Isto tako, bit će im teško snaći se i funkcionirati ako dođe do nekog konflikta izvan svoje obitelji, primjerice sa svojim vršnjacima.

Zapamtite:

  • nemojte se miješati u njihove manje prepirke i pustite djecu da se dogovore sami
  • ako primijetite vrijeđanje ili mogućnost ozljede, zaustavite sukob
  • unaprijed dogovorite obiteljska pravila rješavanja nesuglasica
  • unaprijed dogovorite pravila o tome kakve posljedice slijede ako se ne drže dogovora
  • primjećujte i pohvaljujte pozitivna ponašanja svoje djece

Kako spriječiti ili umanjiti sukobe?

Kako bi roditelji spriječili ili umanjili mogućnost pojave sukoba važno je da djeci svojim primjerom pokažu kako reagirati i koje načine rješavanja sukoba mogu primijeniti kada se nađu u vlastitom. Djeca najbolje uče kada ono što im roditelji govore potkrijepe i svojim ponašanjem. S druge strane ako se roditelji često svađaju i ne trude se rješavati sukobe na konstruktivan način, šalju djeci poruku da su svađa i fizičko kažnjavanje prihvatljivi i opravdani načini rješavanja sukoba, kao i da je u redu vrijeđati drugoga kada smo ljuti ili ne možemo dobiti što želimo.

Sukob sam po sebi ne mora biti nužno loš, ali važno je hoće li djeca i roditelji iz njega izvući nešto što će im u budućnosti pomoći da bolje reagiraju u sličnim situacijama.

Obiteljska pravila

Obiteljska pravila su alat koji roditeljima može pomoći u smanjivanju sukoba među djecom, odnosno osvještavanju toga da određeni načini rješavanja sukoba nisu dobri i da se djeca moraju nositi s posljedicama koje oni nose sa sobom. Važno je da obiteljska pravila budu jasna, jednostavna, pozitivna, prihvatljiva djeci i da ih nema previše. Važno je da roditelji primijete djecu, ne samo kada se svađaju, već i kada se igraju bez svađa. Primjećivanjem pozitivnog ponašanja, roditelji djecu mogu motivirati da se češće tako ponašaju.

Isto vrijedi i za uočavanje samo neprihvatljivog ponašanja. Osobito ako se djeca bore za roditeljsku pažnju, a roditelji uočavaju dijete kada napravi nešto što nije u redu. Bez obzira što ovaj vid predstavlja negativnu pažnju, djeca će češće koristi upravo taj obrazac ponašanja. Važno je istaknuti da roditelji, bez obzira što sami znaju da vole dijete, ne smiju podrazumijevati tu ljubav, već ju trebaju pokazivati svojoj djeci svaki dan. Tako djeca neće imati razloga „natjecati se i boriti“ sa svojim bratom ili sestrom za ljubav svojih roditelja. Ljubav roditelji mogu pokazati djeci provođenjem vremena sa svakim od djeteta posebno u kojem će mu biti potpuno posvećeni. To mogu činiti i zagrljajem, verbaliziranjem ljubavi, zajedničkom igrom, čitanjem priča i slično.

Važno je da roditelji budu pripremljeni na svađe

Ako se svađe između braće/sestara ponavljaju i češće događaju važno je da roditelji sagledaju dosadašnje svađe i pokušaju vidjeti postoji li poveznica između tih svađa. Osobito im može pomoći ako uvide kada se djeca najčešće svađaju, što je uzrok svađa i kakve su njihove svađe. To im može biti od koristi kako bi predvidjeli njihove svađe i pripremili se za vlastitu reakciju u tom trenutku ako će biti potrebno. 

Osim toga, roditelji mogu unaprijed isplanirati rješenje te situacije što će im pomoći da budu sigurniji u svoje postupke i samim time i uspješniji. Od koristi može biti i razgovor roditelja s djecom o vlastitim očekivanjima dječjeg ponašanja u određenim situacijama, npr. u dućanu, školi, kod doktora i sl. Dogovor o prihvatljivim ponašanjima, kao i posljedicama/nagradama predstavlja temelj roditeljske reakcije ako se dijete ne pridržava dogovora, a ujedno im olakšava i dosljednost.

Primjeri obiteljskih pravila koja možete postaviti:

  • Prije nego uzmem tuđu igračku, pitam za dopuštenje.
  • Udaranje drugoga nije dopušteno.
  • Govorim drugome riječi koje i sam/a volim čuti.

Ako Vam je potrebna dodatna podrška i informacije vezane za uspostavljanje pravila, reagiranje uslijed svađa Vaših mališana, nepoštivanja dogovorenih pravila ili druga pitanja vezana za međusobni odnos, nazovite Hrabri telefon za mame i tate na besplatan i anoniman broj 0800 0800 ili nam pišite na e-mail.