Slika tijela

Što je slika tijela i kako može utjecati na nas?

Slika tijela je reprezentacija vlastitog tjelesnog izgleda. Odnosi se na to što osoba misli o svom tijelu, kako se osjeća u vezi tijela, kako ga vrednuje i prihvaća. Može se odnositi na tjelesnu težinu, visinu, izgled nekog dijela tijela ili mogućnost obavljanja neke aktivnosti. Zadovoljavajuća slika tijela znači da se dijete ili tinejdžer osjeća dobro u svom tijelu, zadovoljan je svojim izgledom i svime što njegovo tijelo može napraviti. Slika tijela dio je cjelokupne slike o sebi, odnosno ideje osobe o tome koje osobine ima, koje su njezine vrijednosti, interesi i vještine.

Slika tijela često se naziva i percepcija tijela, a već sam naziv navodi na zaključak da se radi o subjektivnom konceptu. To znači da sliku tijela neke osobe ne možemo procijeniti izvana, već treba uzeti u obzir njezin unutarnji doživljaj. Primjerice, dijete koje ima indeks tjelesne težine u prosječnim okvirima, može i dalje imati percepciju sebe kao osobe koja treba smršaviti ili se udebljati i biti nezadovoljno izgledom tijela.

Većina dosadašnjih istraživanja pokazuje da su djevojke sklonije većem nezadovoljstvu tijelom. Ipak, novija istraživanja ukazuju na sve više razine brige i nezadovoljstva zbog tjelesnog izgleda kod dječaka i adolescenata. Važno je imati na umu da i dječaci i djevojčice kroz djetinjstvo razvijaju sliku o tijelu, a nezadovoljstvo i iskrivljena percepcija tijela mogu jednako štetne posljedice imati i za jedne i za druge, neovisno o spolu.

Nezadovoljstvo tijelom jedan je od aspekata slike tijela i predstavlja negativnu procjenu izgleda svog tijela. U osnovi nezadovoljstva tijelom leži razlika između toga kako se osoba vidi i kako misli da bi trebala izgledati. Što je ta razlika veća, to je osoba nezadovoljnija tijelom, što može dovesti do niza rizičnih ponašanja kod djece, poglavito kod tinejdžera. Osim što različiti oblici izgladnjivanja ili promjene prehrane koje prakticiraju mogu štetno utjecati na njihovo tjelesno zdravlje, kod tinejdžera se mogu javiti znakovi depresivnosti, anksioznosti, niskog samopoštovanja, povlačenja iz društva ili izbjegavanja nekih aktivnosti.

Razvoj vlastite slike o tijelu i važnost odraslih

Slika tijela razvija se od najmlađe dobi temeljem informacija koje dijete dobiva iz okoline. Informacije koje prikuplja dolaze primarno od ljudi s kojima živi i komunicira, a s razvojem djeca sve više vrednuju i informacije koje dobivaju od vršnjaka. Ponekad su to informacije koje su djeci direktno upućene, a ponekad ih dobiju tako što promatraju komunikaciju drugih ljudi i njihov odnos prema tijelu. Uz to, važno je imati na umu da društveni kontekst ima velik utjecaj na to kakve će dijete osjećaje imati prema svome tijelu. Djeca su kroz popularnu kulturu, filmove, a i društvene mreže izložena ljudima čija tijela su postavljena kao ideal koji je važno dostići, što često može biti štetno. Uloga roditelja u stvaranju djetetove slike o sebi je iznimno važna i iako možda ne mogu direktno mijenjati društveni kontekst, roditelji mogu brinuti o tome kako se obraćaju djeci i kakve poruke im šalju svojim ponašanjem. S obzirom na to da se slika o sebi počinje stvarati već u najranijim godinama, a s njom i slika tijela, odnos koji roditelji grade s djetetom, komentari koje mu upućuju, način na koji se odnose prema njemu, kada i kako ga hvale ili ukazuju na neka odstupanja od poželjnih ponašanja, znatno utječu na način na koji će dijete izgraditi odnos prema sebi. Slika o sebi koju dijete formira utjecat će na njegova očekivanja od sebe samoga, pa tako i uspješnost u mnogim kasnijim aktivnostima.

Kako bi dijete ili mlada osoba naučila voljeti sebe, važno je da se osjeća voljeno od strane najbližih. Svaki znak pažnje i topline usmjeren prema djetetu, poput zagrljaja, pohvale i poljupca, kao i uvažavanje djetetovog mišljenja i slušanje onoga što govori, pokazuju djetetu da je vrijedna i važna osoba. Isto tako, važno je pohvaljivati dijete za njegove uspjehe i ohrabrivati za svaki budući te izbjegavati kazne i izražavanje onog ”lošeg” što je dijete napravilo. Pohvaljivanje se ne odnosi na učestalo hvaljenje svakodnevnih rutina, već na konkretna ponašanja u kojima se ističe djetetov trud, upornost i konačan uspjeh, kako bi pohvala bila realna te samim time i djetetu važna.

Kako kod djece stvarati zdravu sliku o tijelu?

S obzirom na to da zdrave navike življenja uvelike utječu na kvalitetu života, pa samim time i na djetetovu sliku tijela, važno je stjecati ih i implementirati u najranijim godinama. Poželjno je od djetetovih ranih godina imati zajedničke aktivnosti koje uključuju razvijanje motoričkih sposobnosti i boravak u prirodi. Na taj način dijete povezuje te aktivnosti s ugodnim emocijama i povećava se vjerojatnost kako će se i samo nastaviti baviti njima u kasnijim godinama. Poželjno je da kroz razvoj dijete prima poruku od roditelja kako je važno brinuti o svom tijelu, ali da je pritom važnije osjećati se zdravo, pokretno i ugodno u svome tijelu.

Ako roditelji primijete da dijete često izražava nezadovoljstvo svojim izgledom, zatvara se u sebe, iznenada mijenja prehrambene navike, odnosno odbija jesti ili unosi pretjeranu količinu hrane, nervozno je, osjećaje tuge i ljutnje izražava kroz agresivno ponašanje, važno je što prije reagirati. Roditelji u takvim situacijama mogu toplim i podržavajućim tonom razgovarati s djetetom i iskazati mu svoju zabrinutost te potaknuti otvoren razgovor o brigama koje mu se javljaju. Roditelji koji su zabrinuti za svoje dijete mogu se javiti stručnim osobama kako bi dobili podršku i pomoć za dijete koje izražava određene teškoće. Isto tako, u želji za dodatnim savjetom, mogu se javiti i na besplatnu i savjetodavnu liniju Hrabrog telefona za mame i tate, svakim radnim danom od 9 do 20 sati na broj 0800 0800, ili putem e-mail adrese na savjet@hrabritelefon.hr.

 

Tekst napisale: Antonija Strle i Mirna Čagalj Farkas, psihologinje na Hrabrom telefonu