Uloga očeva u odgoju djece

Kategorija: Obitelj

Uloga očeva u odgoju djece

Pretražujući i istražujući više o ulozi očeva u odgoju djece, može se naići na različite odgovore, svjetonazore i uvjerenja. Usmjerimo li se pak na značenje oca u današnjem, modernom svijetu dolazimo do odgovora da se suvremenog oca više ne predstavlja isključivo kao tradicionalnog, oženjenog hranitelja koji ujedno brine o disciplini i pravilima u obitelji. Otac današnjice može biti samac ili oženjen; zaposlen ili biti primarni skrbnik; gay ili strejt; posvojitelj ili očuh; te je više nego sposoban njegovatelj za djecu koja se suočavaju s fizičkim i psihičkim izazovima. Sve je prisutniji pogled na oca kao na vrlo uključenu, brižnu, emocionalnu toplu i prisutnu osobu u djetetovom životu. Psihološka istraživanja u obiteljima svih etničkih pripadnosti ukazala su na to da očeva naklonost i povećana uključenost u obitelji pomažu u promicanju društvenog i emocionalnog razvoja djece.

 

Očevi imaju dubok i trajan utjecaj na razvoj svoje djece

Pozitivan angažman očeva u odgoju njihove djece povezan je s poboljšanim fizičkim i psihičkim zdravljem djece, boljim kognitivnim razvojem i obrazovnim postignućima, zadovoljavajućim odnosima s vršnjacima, višom razinom samopoštovanja i više otvorenosti za kritičko ispitivanje tradicionalnih rodno uvjetovanih uloga.

Očevi mogu izravno doprinijeti poboljšanim ishodima razvoja djece kao što su kognitivne, jezične i socioemocionalne vještine kroz stimulaciju, njegovanje interakcija, kao i pružanje hranjivih obroka i promicanje dječjeg razvoja i zdravlja. Alat očeva u povezivanju s djetetom često je aktivna, dinamična i uzbudljiva igra. Nadalje, očevi češće nego majke potiču djecu na nova iskustva i izazove. To djecu stavlja u situaciju u kojoj mogu naučiti izdržati frustraciju, a s druge strane tako doživljavaju i nove uspjehe i postignuća, što doprinosi izgradnji pozitivne slike o sebi. Ujedno mogu utjecati i na kasniji ishod života djece utječući na kvalitetu kućnog okruženja. Na primjer, svom djetetu mogu biti model za kvalitetne i uvažavajuće partnerske odnose, ističući važnost zajedničkog donošenja odluka, preuzimanja odgovornosti za rad u kućanstvu te pozitivnim i nenasilnim rješavanjem sukoba.

 

Odnos oca i majke ima značajnu ulogu u razvoju djeteta

No nije važan samo odnos između oca i djeteta, već i odnos između oca i majke. Još i danas dio očeva sebe vidi kao pomoć majci i u odgoju djeteta se stavlja u sporednu ulogu. Česte brige koje očevi imaju su mogu li pružiti jednaku njegu i brigu poput majki, jesu li dovoljno kompetentni, hoće li negdje pogriješiti i kakve posljedice to može ostaviti… U tom aspektu važnu ulogu imaju majke koje trebaju dati dovoljno prostora da otac izgradi odnos i povjerenje sa svojim djetetom. I dalje su prisutna očekivanja da bi majka trebala biti sveprisutna i preuzimati većinu roditeljskih obveza, pa se samim time često i nesvjesno događa da majka preuzima većinu odgovornosti. Stoga je potrebno naglasiti važnost rada na suroditeljstvu i poticati roditelje na razgovor o stilovima roditeljstva i pristupu koje žele njegovati, kao i o podjelama zadataka vezanim uz dijete. To je važno činiti već pri planiranju roditeljstva i uključivati oca u brigu o djetetu od prvog dana. U konačnici, ovakav pristup koristan je za oba roditelja, jer s jedne strane ocu daje priliku da gradi privržen odnos s djetetom, a s druge strane rasterećuje majku kako bi imala vrijeme za vlastite potrebe i druge životne zadatke osim onih roditeljskih.

Imajući sve to na umu, jasno je kako je značaj očeve uključenosti u odgoj i razvoj djeteta nedvojben. Dijete kroz prisan odnos s oba roditelja već odmalena ima priliku osjetiti raznolikost svijeta odnosa. I ono što je najvažnije, očeva uključenost kod djeteta stvara osjećaj sigurnosti i sliku o roditelju koji je emocionalno dostupan i na kojeg može računati kad mu bude potrebno.

Ako imate pitanja u vezi uloge očeva u odgoju ili Vam je potrebna podrška ili savjet u nošenju s izazovima roditeljstva, znajte da smo tu za Vas. Možete nam se javiti pozivom na besplatnu i anonimnu savjetodavnu liniju za mame i tate dostupnu na broju 0800 0800 svakim radnim danom od 9 do 20 sati, ili nam pisati na e-mail savjet@hrabritelefon.hr