Zanemarivanje

Zanemarivanje može imati štetne posljedice za razvoj djeteta kao i zlostavljanje. Ono predstavlja nezadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba poput odgovarajuće hrane, odjeće, uvjeta stanovanja, medicinske skrbi i školovanja, a roditelj ili skrbnik ima mogućnosti za njihovo zadovoljenje. Također, zanemarivanje predstavlja i ostavljanje same kod kuće djece koja su premlada da se brinu o sebi, prepuštanje djece neadekvatnom nadzoru, nepažnja prema emocionalnim potrebama djeteta, dijete nitko ne sluša i ne obazire se na njegove potrebe i želje. Nitko mu neće reći “Vidi kako si lijepo nacrtao crtež” ili “Primjećujem da te danas nešto muči…”.

Zanemarena djeca obično pokazuju znakove da su na neki način nesretna. S vremenom kako dijete odrasta zanemarivanje postaje njegova svakodnevica i ono ga počinje smatrati “normalnim”, a posljedice koje ostavlja vide se osim u tjelesnom izgledu (izgladnjelost, neodgovarajuća odjeća za vremenske prilike) i u ponašanju djeteta (povučenost ili agresivnost), njegovom emocionalnom životu, odnosu s vršnjacima, neuspjehu u školi i sl. Jedna od čestih zabluda koje vladaju jest da loši materijalni uvjeti mogu predstavljati rizik za zanemarivanje djeteta, ali to ne znači da sve siromašne obitelji zanemaruju djecu.

Indikatori zanemarivanja mogu biti fizički, kao što su napuštanje, nezadovoljene medicinske potrebe, konzistentni nedostatak nadzora, stalna glad, neprikladna odjeća, higijenska zapuštenost, uši, napuhnuti trbuh, izgladnio izgled, dijete ne napreduje u razvoju. Uz to, indikativno ponašanje može biti kada dijete stalno pokazuje umor ili bolest, spava na nastavi, krade hranu, prosi, izjavljuje da roditelja/staratelja nema kod kuće, često izostaje iz škole ili kasni, samodestruktivno je, napušta školu.

Važno:

Svaki građanin Republike Hrvatske koji ima saznanja za bilo koje od opisanih ponašanja prema djetetu dužan je obavijestiti o kršenju djetetovih prava nadležni centar za socijalnu skrb ili policijsku upravu. 

Brošuru Hrabrog telefona pod nazivom “Prepoznajmo zlostavljanje” u elektronskoj verziji možete pročitati ovdje.

Dragi roditelji i drugi odrasli, ako imate sumnju o tome da bi neko dijete iz Vaše okoline moglo biti žrtva zlostavljanja ili zanemarivanja, javite nam se na liniju Hrabrog telefona za mame i tate na broj 0800 0800 ili pišite na savjet@hrabritelefon.hr kako bismo Vas mogli uputiti što napraviti kako biste ih zaštitili.